M421
zapobiega osadzaniu się kamienia

ZAPOBIEGA USZKODZENIOM SPOWODOWANYM PRZEZ TWARDĄ WODĘ.

Benefits

INFOLINIA